Mag-Tarmfonden – ett viktigt bidrag till forskningen om IBD

1,5 miljoner svenskar har någon form av mag-tarmsjukdom.

AbbVie stöder svensk forskning om mag-tarm och leversjukdomar.

Mag- Tarmfonden är en nationell fond för svensk gastroenterologisk forskning.

Fonden som bildades 2009 drivs i samarbete mellan Mag- och Tarmförbundet, sjukvården och Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF).

Mag-Tarmfonden delar årligen ut stipendier till olika forskningsinitiativ med syfte att förbättra villkoren för människor som drabbas av olika sjukdomar i mag-tarmkanalen och levern.

Stödet till de olika forskningsprojekten görs möjligt genom gåvor från privatpersoner och genom obundet ekonomiskt stöd från olika företag. AbbVie är idag en av fondens största sponsorer.

Vill du vara med och stödja utvecklingen av framtida behandlingsmöjligheter är du varmt välkommen med ditt bidrag!

http://magotarm.se/mag-tarmfonden