" Mag-Tarmfonden - ett viktigt bidrag ..."

Mag-Tarmfonden – ett viktigt bidrag till forskningen om IBD

1,5 miljoner svenskar har någon form av mag-tarmsjukdom.

AbbVie stöder svensk forskning om mag-tarm och leversjukdomar.

Mag-Tarmfonden är en nationell fond för svensk gastroenterologisk forskning.

Fonden som bildades 2009 drivs i samarbete mellan Mag- och Tarmförbundet, sjukvården och Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF).

Mag-Tarmfonden delar årligen ut stipendier till olika forskningsinitiativ med syfte att förbättra villkoren för människor som drabbas av olika sjukdomar i mag-tarmkanalen och levern.

Stödet till de olika forskningsprojekten görs möjligt genom gåvor från privatpersoner och genom obundet ekonomiskt stöd från olika företag. AbbVie stödjer Mag- Tarmfonden.

Vill du vara med och stödja utvecklingen av framtida behandlingsmöjligheter är du varmt välkommen med ditt bidrag!

http://magtarmfonden.se

" Mag-Tarmfonden - ett viktigt bidrag ..."