" Unga Magar – en del av Mag- och ..."

Unga Magar – en del av Mag- och tarmförbundet

Unga Magar är en del av Mag- och tarmförbundet och arbetar för att ge stöd och sprida kunskap och förståelse om mag- och tarmproblem.

Kampanjen #pratamage bryter tabun kring mag- och tarmbesvär
I Sverige lever 1,5 miljoner med någon form av mag- och tarmbesvär. Många är unga när symtomen debuterar och många upplever sina besvär som pinsamma och lever därför i tystnad. Med kampanjen #pratamage arbetar man nu för att uppmärksamma och synliggöra de utmaningar man kan ställas inför i vardagen när man lever med mag- och tarmbesvär.

Vill du veta mer?

Läs mer om Unga Magar på Mag- och tarmförbundets hemsida:
magotarm.se/vad-vi-gor/ungamagar

Få mer information om #pratamage-kampanjen på Unga Magars sida på Facebook:
www.facebook.com/UngaMagar

Lyssna på Prata Mage-podden och gå in på poddens egna Facebook-sida för mer information:
www.facebook.com/pratamagepodden

Emil pratar om drömmar, fotboll och IBD
Emil Salomonsson, fotbollsspelare i IFK Göteborg, är en av många som lever med en inflammatorisk mag- och tarmsjukdom. Han är gäst i det första avsnittet av Prata Mage-podden. https://itunes.apple.com/se/podcast/pratamage-podden/id1227388726?mt=2

" Unga Magar – en del av Mag- och ..."