Behandling av CD

Crohns sjukdom (CD) är kronisk, vilket betyder att man får leva med den hela livet. Sjukdomen kan inte botas, men idag finns bra behandling som förenklar livet.

Beroende på sjukdomsaktivitet och var i mag-tarmkanalen inflammationen sitter, gör läkaren en bedömning av vilken behandling som är lämpligast.

För mellan 50 till 75 procent av de personer som har CD, är sjukdomen mindre aktiv och ger få eller inga symtom under längre perioder. Vissa kan vara symtomfria flera år. Men minst 20 procent har en högaktiv sjukdom med ständiga besvär som måste behandlas.

De olika alternativen kan även kombineras, och när man får en akut attack av CD kan man dessutom behöva en tids behandling på sjukhus.

De vanligaste behandlingarna av CD inbegriper:

Behandlingens effekt

Behandlingens effekt kan mätas enligt Crohn’s Disease Activity Index (CDAI), en internationellt erkänd poängskala där man bedömer hälsotillståndet för vuxna med CD enligt åtta faktorer under en vecka. Faktorerna som bedöms är:

  • Antalet dagliga lösa eller mycket mjuka avföringar
  • Daglig smärta
  • Dagligt välbefinnande
  • Symtom kopplade till CD (feber, munsår, ledbesvär)
  • Behandling med läkemedel mot diarré
  • Kroppsvikt
  • Blodvärde