Behandling av Crohn

Crohns sjukdom är kronisk, vilket betyder att man får leva med den hela livet. Sjukdomen kan inte botas, men idag finns bra behandling som förenklar livet.

Beroende på sjukdomsaktivitet och var i mag-tarmkanalen inflammationen sitter, gör läkaren en bedömning om vilken behandling som är lämpligast.

För mellan 50 till 75 procent av de personer som har Crohn, är sjukdomen mindre aktiv och ger få eller inga symtom under längre perioder. Vissa kan vara symtomfria flera år. Men minst 20 procent har en högaktiv sjukdom med ständiga besvär som måste få behandling.

De olika alternativen kan även kombineras och när man får en akut attack av Crohn kan man dessutom behöva en tids behandling på sjukhus.

De vanligaste formerna för behandling av Crohn är:

Behandlingens effekt

Behandlingens effekt kan mätas enligt Crohn’s Disease Activity Index (CDAI), en internationellt erkänd poängskala där man bedömer hälsotillståndet för vuxna med Crohns sjukdom enligt åtta faktorer under en vecka. Faktorerna som bedöms är:

  • Antalet dagliga lösa eller mycket mjuka avföringar
  • Daglig smärta
  • Dagligt välbefinnande
  • Symtom kopplade till Crohns sjukdom (feber, munsår, ledbesvär)
  • Behandling med läkemedel mot diarré
  • Kroppsvikt
  • Blodvärde