Läkemedel

Målet med din behandling är du ska kunna leva ett normalt liv utan symtom och med så få skov som möjligt.

Med effektiva läkemedel kan man idag uppnå snabb symtomlindring och frihet från sjukdom (så kallad remission) på lång sikt.

Medicineringen vid Crohns sjukdom och UC är ganska lika. Syftet med all behandling av IBD är att dämpa inflammationen och begränsa konsekvenserna. De läkemedel som används vid inflammatoriska tarmsjukdomar kan indelas i fem grupper:

 • Aminosalicylsyra (5-ASA)
  Personer som har en lindrig variant av IBD kan klara sig helt utan behandling eller använda aminosalicylsyra i perioder. Den medicinska effekten av denna behandling är dock omdiskuterad vid CD men väl beprövad vid UC.
 • Kortison
  Kortison, som också kallas steroider, ges vid svårare inflammatorisk tarmsjukdom. Behandlingen har ofta snabb effekt, men kan ge biverkningar på lång sikt. Därför ges kortison oftast under en begränsad tid. Beroende på sjukdomsaktivitet kan doser och former variera. Kortison kan ges som tabletter, lokal behandling i form av klysma (via ändtarmen) eller intravenöst (med dropp).
 • Immundämpande läkemedel (azatioprin och 6-MP)
  Andra preparat som används vid svårare fall av IBD är azatioprin och 6-MP.
 • Biologisk behandling
  TNF-hämmare
  TNF-hämmare används för behandling av måttliga till svåra besvär vid både UC och CD då tidigare behandling inte haft effekt eller tolererats. TNF-hämmarna verkar genom att blockera det inflammationsstimulerande proteinet TNF. Därmed dämpas den inflammatoriska aktiviteten och symtomen lindras. TNF-hämmarna är mycket väldokumenterade och har funnits i mer än 15 år. Idag finns TNF-hämmare i varianter som måste ges på sjukhus med hjälp av intravenöst dropp och andra som kan tas av patienten själv, med hjälp av en penna eller spruta.
  Annan biologisk behandling
  IL 12/23-hämmare (CD + UC), α4β7-hämmare (CD + UC) och JAK-hämmare (UC) är ytterligare behandlingsalternativ för patienter med IBD. Dessa läkemedel påverkar andra proteiner och mekanismer i den inflammatoriska processen och används oftast efter att man redan testat en TNF-hämmare.
 • Antibiotika 
  Om bakteriebildning skapar infektioner i kroppen, t ex fistlar, kan man ibland även behöva antibiotika.

För mer information om skillnaden mellan olika läkemedel och vilken medicin som skulle kunna passa dig, prata med din läkare.