Vad orsakar UC?

Precis som vid Crohns sjukdom (CD) är orsaken till att man drabbas av ulcerös kolit (UC) inte känd. Det man vet är att att sjukdomen delvis är ärftlig, samt att det finns faktorer i omgivningen som kan påverka risken att få UC. Nedsatt immunförsvar kan vara en orsak, liksom infektioner, stress och livsstil.

Kroppsegna proteiner som JAK (januskinas), IL-23 (interleukin-23) och TNF (tumörnekrosfaktor), spelar också en nyckelroll i sjukdomsutvecklingen.