Symtom vid CD

Symtomen vid Crohns sjukdom (CD) kommer ofta smygande. Perioder med kraftigare besvär varvas också med perioder då man känner sig bättre. Eftersom inflammationen kan drabba olika delar av mag-tarmkanalen kan symtomen dessutom se lite olika ut från individ till individ.

Är du orolig över problem med mage och tarm eller känner igen dig i någon eller några av punkterna nedan, ta kontakt med en läkare. Var dock medveten om att symtomen inte behöver ha med CD att göra.

 • Jag har nästan alltid diarré.
 • Jag går på toaletten mycket oftare än andra.
 • Jag har ofta magsmärtor utan att förstå varför.
 • Ibland har jag magsmärtor och feber samtidigt.
 • Jag känner mig ofta så matt att jag måste gå och lägga mig.
 • Jag har oftare feber än andra.
 • Min aptit är inte så bra.
 • Jag väger lite jämfört med jämnåriga.
 • Jag svettas och känner mig okoncentrerad vissa dagar.
 • Vissa födoämnen gör mig sjuk.
 • Jag får ofta munsår.
 • Jag har ofta ögoninflammation.
 • Ibland har jag värk i lederna.
 • Mitt blodvärde är alltid lågt.

Andra symtom och komplikationer

I vissa fall kan det bildas variga fistlar (onormala öppningar eller gångar) mellan tarmväggarna och andra inre organ. Dessa kan ibland mynna ut bredvid ändtarmsöppningen.

Sjukdomen kan även ge upphov till små sprickor i ändtarmsöppningen (så kallade fissurer) och lokala infektioner eller varansamlingar (så kallade abscesser). Tarmvred till följ av svullnad och ärrvävnad kan också förekomma.

20 procent av de som drabbas får även besvär med lederna. Ögoninflammationer kan också förekomma även om det är ovanligare.