Kan barn få Crohn?

Små barn drabbas mycket sällan av Crohns sjukdom, men om en förälder har Crohns sjukdom är det inte så konstigt att man oroar sig för sitt barn.

I en studie från norra Stockholm som genomfördes under åren 1990–2001, fann man att 102 barn nyinsjuknat i Crohns sjukdom (motsvarande ett årligt nyinsjuknande på 4,9 fall per 100 000 individer) och av dessa var 4 procent i åldern 0–4 år, 25 procent 5–9 år och 71 procent 10–15 år. Det förelåg en klar dominans av pojkar (till skillnad från Crohn hos vuxna).

Många orsaker till tarmproblem hos nyfödda

När det gäller tarmproblem hos nyfödda är det generellt sett ganska osannolikt att det är Crohns sjukdom. När en nyfödd har svårt att tömma tarmen bör man i första hand utesluta Hirschsprungs sjukdom, ett ovanligt tillstånd beroende på medfödd avsaknad av ett ”nervcellslager” i tjocktarmen som gör att tarmens motorik inte fungerar normalt. Den vanligaste orsaken kan dock vara att tarmen är allmänt omogen och att det tar tid innan den normala funktionen kommer igång.

Många barn har symtom från mag-tarmkanalen av andra skäl, till exempel mjölkproteinintolerans. Kräkningar hos barn kan ha flera olika anledningar. Exempel på sådana tillstånd är reflux, dvs dåligt tätande av övre magmun eller pylorusstenos, trångt i nedre magmunnen, en diagnos som ställs under det första året. Om ingen naturlig förklaring till kräkningar finns, måste en utredning göras, till exempel gastroskopi och pH-mätning. Dålig tillväxt hos små barn kan ibland förklaras av kräkningar, men det är viktigt att överväga malabsorption, det vill säga nedsatt förmåga att tillgodogöra sig näringsämnen i maten.

Säkert prov kan tas från fyra års ålder

Ett prov som kan tas från fyra års ålder är ”Fekalt calprotektin” som tas för att se om det föreligger inflammation i tarmen. Om provet är negativt kan man med stor säkerhet säga att det inte föreligger Crohns sjukdom. Tar man det på väldigt små barn är dock resultatet mer svårtolkat.

Numera minskad risk för tillväxthämning

Hos barn kan Crohns sjukdom leda till att tillväxten hämmas om inflammationen inte behandlats väl under lång tid. Vid tillväxthämning drabbas kroppen generellt.

För att barn med Crohn ska utvecklas normalt är det därför viktigt med en behandling som håller dem inflammationsfria så mycket som möjligt. Risken för tillväxthämning kan därmed minskas betydligt.

Kortisonmedicinering kan också påverka tillväxten och ges därför numera restriktivt till barn med inflammatorisk tarmsjukdom. Det finns troligen också ärftliga faktorer som styr känsligheten för att drabbas av tillväxthämning.