Kan barn få CD?

Små barn drabbas mycket sällan av Crohns sjukdom (CD), men om en förälder har CD är det inte så konstigt om man oroar sig för sitt barn.

I en studie från norra Stockholm som genomfördes under åren 1990–2001, fann man att 102 barn nyinsjuknat i CD (motsvarande ett årligt nyinsjuknande på 4,9 fall per 100 000 individer), och av dessa var 4 procent i åldern 0–4 år, 25 procent 5–9 år och 71 procent 10–15 år. Det var en klar dominans av pojkar (till skillnad från CD hos vuxna).

Många orsaker till tarmproblem hos nyfödda

När det gäller tarmproblem hos nyfödda är det generellt sett ganska osannolikt att det är CD. När en nyfödd har svårt att tömma tarmen bör man i första hand utesluta Hirschsprungs sjukdom, ett ovanligt tillstånd beroende på medfödd avsaknad av ett ”nervcellslager” i tjocktarmen som gör att tarmens motorik inte fungerar normalt. Den vanligaste orsaken kan dock vara att tarmen är allmänt omogen och att det tar tid innan den normala funktionen kommer igång.

Många barn har symtom från mag-tarmkanalen av andra skäl, till exempel mjölkproteinintolerans. Kräkningar hos barn kan ha flera orsaker. Exempel på sådana tillstånd är reflux, dvs. att övre magmunnen inte sluter tätt, och pylorusstenos, vilket innebär att det är för trångt i nedre magmunnen, en diagnos som ställs under det första året. Om ingen naturlig förklaring till kräkningar finns, måste en utredning göras, till exempel gastroskopi och pH-mätning. Dålig tillväxt hos små barn kan ibland förklaras av kräkningar, men det är viktigt att överväga malabsorption, det vill säga nedsatt förmåga att tillgodogöra sig näringsämnen i maten.

Säkert prov kan tas från fyra års ålder

Ett prov som kan tas från fyra års ålder är ”fekalt kalprotektin” som kan visa om tarmen är inflammerad. Om provet är negativt kan man med stor säkerhet säga att det inte är CD. Men hos väldigt små barn är dock resultatet mer svårtolkat.

Numera minskad risk för tillväxthämning

Hos barn kan CD hämma tillväxten, om inflammationen inte behandlats ordentligt under lång tid. Vid tillväxthämning drabbas kroppen generellt.

För att barn med CD ska utvecklas normalt är det därför viktigt med en behandling som håller dem inflammationsfria så mycket som möjligt. Risken för tillväxthämning kan därmed minskas betydligt.

Medicinering med kortison kan också påverka tillväxten och ges därför numera restriktivt till barn med inflammatorisk tarmsjukdom. Det finns troligen också ärftliga faktorer som styr känsligheten för att drabbas av tillväxthämning.