Välkommen!

Inflammatorisk tarmsjukdom (Inflammatory Bowel Disease, IBD) är ett samlingsnamn för sjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit (UC). Gemensamt för de båda sjukdomarna är att de flesta idag kan leva ett bra liv med rätt behandling.

Crohns sjukdom

Crohns sjukdom är en kronisk, inflammatorisk tarmsjukdom där kroppens immunförsvar angriper den egna tarmslemhinnan i tunn- och tjocktarm, men hela magtarmkanalen kan drabbas.

Ulcerös kolit (UC)

Ulcerös kolit är en kronisk, inflammatorisk tarmsjukdom där kroppens immunförsvar angriper den egna tarmslemhinnan i änd- och tjocktarmen.

Håll koll – med din telefon!

IBD Home är en mobiltjänst som ger dig snabbare information om inflammationsgraden i din tarm. Här kan du läsa om hur IBD Home kan bidra till att öka friheten för dig med IBD.

Frågor och svar om IBD

Här kan du ta del av svaren på några vanliga frågor om IBD.

SEHUG170467a