Crohns sjukdom (CD)

CD är en kronisk, inflammatorisk tarmsjukdom där kroppens immunförsvar angriper den egna tarmslemhinnan. Vanligast är att tunn- och tjocktarmen drabbas, men sjukdomen kan även uppstå i andra delar av mag-tarmkanalen.

När tarmslemhinnan angrips ger det ofta besvär som magsmärtor, kortare eller längre perioder med daglig diarré, feber, viktminskning och eventuellt blod i avföringen.

Vid CD varierar symtomen ofta över tid med sämre perioder, så kallade skov, som följs av perioder då man känner sig bättre eller kanske rent av bra.

Sjukdomen debuterar oftast i 15–30 års åldern. Varje år nyinsjuknar ca 750 personer, och något fler kvinnor än män drabbas. Vid sidan av ulcerös kolit är Crohns sjukdom den vanligaste kroniska inflammatoriska tarmsjukdomen. I Sverige lever idag cirka 15 000–35 000 personer med CD.

Vad som orsakar sjukdomen vet man ännu inte. Men klart är att de flesta kan leva ett bra liv med hjälp av rätt behandling.