När det gäller sex har vi alla våra funktionshinder

Någon som har god erfarenhet av relationer och problem i samband med olika sjukdomar och handikapp, är sexualupplysaren Olle Waller, känd från TV-programmet ”Fråga Olle”.

– När det kommer till sexualitet känner vi oss nog alla som om vi hade ett funktionshinder, menar Olle. Det finns ingen naturlig sexualitet, ingen norm för hur det bör vara. Det enda som finns är olika typer av sexualitet som i sin tur påverkas av olika samhällsföreteelser, den kultur vi lever i och eventuella funktionshinder.

Kanal 5:s frågeprogram som blandar trams och allvar är bara en liten del av Olles vardag. Han jobbar som pedagog och sexualupplysare för Landstingets LAFA (Landstinget Förebygger Aids). Utöver det föreläser Olle på skolor där han, som han uttrycker det: ”vill ge ett helikopterperspektiv på sexualitet”. Det gäller likaväl personer som lever med olika funktionshinder, som exempelvis en kronisk sjukdom. Dessutom ger han svar på frågor på nätet, håller kurser och deltar i ett radioprogram. Allt för att sprida kunskap och utmana fördomar om sex och närhet.

– Den vanligaste frågan jag får är varianter på ”duger jag?” Samhällets påverkan om hur relationer, närhet och sex ska se ut ger oss föreställningar om ”hur det bör vara”. Det är normer som kan vara svåra att leva upp till och många kan känna sig låsta av dem, även om man inte har något funktionshinder alls. Kraven känns höga för dem som har kroniska sjukdomar, kommer från en annan kultur, är heterosexuell, homosexuell, bor i storstaden eller på landsbygden. Skillnaderna gör oss osäkra när det kommer till en relation.

– När det gäller till exempel funktionshinder så kan man inte med säkerhet avgöra om det är funktionshindret i sig som utgör problemet. Kanske har man istället för höga krav på sig att prestera eller så känner man sig inte trygg i sin relation, säger Olle Waller.

Lust till lust och relation

Den sexuella lusten hänger ihop med hur vi mår i övrigt. Vid IBD kan ditt funktionshinder vara ett skov som gör att du får mindre lust. Olle Waller menar att det då är viktigt att klä känslorna i ord. Berätta vad du går igenom och var så öppen som möjligt. Och be din partner att berätta hur han/hon känner.

– Sex är ju så mycket mer än ”that old in and out”. Om mag-tarmbesvär hindrar ett traditionellt samlag finns många alternativ till penetrerande sex. Och att bara vara nära, hångla, kramas och pussas är också bra alternativ vid tillfälliga funktionshinder. Enklare former av närhet är lika viktigt som att det inte får bli för långa tystnader i en relation, säger Olle Waller.

Han tillägger att partnern till någon med en kronisk sjukdom inte heller behöver vara ”så in i helvetes förstående” alla gånger. Det är helt okej att bli arg men att då självklart rikta ilskan mot sjukdomen och inte mot personen som har den.

Relation till andra med IBD

– Att prata med personer har samma erfarenheter är också jätteviktigt. Ta kontakt med andra som har IBD och fråga om saker som händer i din relation, till exempel ”när ska jag berätta om min sjukdom, hur ska jag säga, hur gjorde du?”, säger Olle Waller.
Han tillägger att de med liknande upplevelser kan möta eventuell smärta och till och med hjälpa till att se situationen ur ett humoristiskt perspektiv.

– Jag tycker att den bästa humorn utvecklas ur genomlevd smärta.
Eftersom den sexuella lusten hänger ihop med hur vi mår kan den självklart öka om vi upplever en positiv förändring. För de med en kronisk sjukdom kan det till exempel innebära att äntligen hitta en behandling som fungerar, och då finns inte längre något funktionshinder.
Att få en diagnos, eller insikt om sin sjukdom, kan också vara mycket betydelsefull och faktiskt öka välmåendet. Då vet vi vad som gäller och vad vi har att utgå ifrån så att vi kan bli mer öppna med dem vi har en relation till, avslutar Olle Waller.