Symtom vid UC

Symtom på ulcerös kolit (UC) börjar ofta visa sig redan i tonåren. Vanligast är dock att man insjuknar mellan 15–35 års ålder.

Symtomen vid UC kommer ofta smygande och kan förvärras med tiden, men man kan också insjukna plötsligt. Symtomen varierar beroende på hur kraftig inflammationen är och hur stor del av änd- och tjocktarmen som är drabbad. Vid UC är ändtarmen alltid inflammerad, men delar eller hela tjocktarmen kan också vara påverkad.

Vanliga symtom är diarré med blod och slem i avföringen, smärtor i nedre vänstra delen av magen som försvinner vid tarmtömning, försämrad matlust och ibland viktminskning.

Typiskt för UC är att symtomen varierar över tid, där sämre perioder (skov) följs av perioder då man inte märker så mycket av symtomen.

Är du orolig över problem med mage och tarm eller känner igen dig i någon eller några av punkterna nedan, ta kontakt med en läkare. Var dock medveten om att symtomen inte behöver ha med UC att göra.

 • Jag har nästan alltid diarré.
 • Jag ser ofta blod i min avföring.
 • Jag går på toaletten mycket oftare än andra.
 • Jag har ofta magsmärtor utan att förstå varför.
 • Ibland har jag magsmärtor och feber samtidigt.
 • Jag känner mig ofta så matt att jag måste gå och lägga mig.
 • Jag har oftare feber än andra.
 • Min aptit är inte så bra.
 • Jag väger lite jämfört med jämnåriga.
 • Jag svettas och känner mig okoncentrerad vissa dagar.
 • Vissa födoämnen gör mig sjuk.
 • Jag får ofta munsår.
 • Jag har ofta ögoninflammation.
 • Ibland har jag värk i lederna.
 • Mitt blodvärde är alltid lågt.

Andra symtom

20 procent av personer med UC får även problem med lederna. Hudförändringar och ögoninflammationer kan också förekomma, även om det är ovanligare.