Historiskt perspektiv

Sir Samuel Wilks var den förste som använde termen ulcerös kolit i en rapport år 1859. Namnet kommer från det latinska namnet för sår (ulcer), kolon som är ett annat namn för tjocktarmen och kolit, som innebär en inflammation i tarmen.

Den dåtida behandlingen byggde på vitt skilda dieter och kirurgiska ingrepp. Det första effektiva läkemedlet som infördes var sulfasalazin på 1940-talet, vars användning kan härledas till den svenska professorn Nanna Svartz. Steroidbehandling infördes på 1950-talet.