Tips inför resan

Att resa med IBD behöver inte innebära några problem alls. Det enda som kan sätta käppar i hjulet är eventuella skov. Men det finns ändå några saker som kan vara bra att tänka på.

Check-lista

  • Får du ett ordentligt skov precis före din resa bör du höra med din läkare om du kan resa eller inte.
  • Ta med ett reseintyg, underskrivet av din läkare, för de mediciner du behöver ta med dig.
  • Se över din nuvarande behandling mot IBD. Om du äter medicin, räcker preparatet under hela resan?
  • Behöver du hålla din medicin kyld? Detta kan ordnas med kylväska och kylklamp. På resmålet förvarar du i så fall medicinen i kylskåp precis som hemma. Kylklampar i handbagaget kan orsaka problem vid säkerhetskontrollen om du inte kan visa att medicinen är receptbelagd. Det kan vara bra att ha en utskrift av Luftfartsverkets regler med sig. Där står nämligen ”Receptbelagd medicin i vätskeform: Du får ta med så mycket som du behöver under hela din bortavaro. Här ingår även vätskor som används för medicinska ändamål, t.ex. sondmat, blodprodukter och sköljvätskor, samt behållare med kylfunktion för t.ex. insulin.” Informationen finns på lfv.se
  • Kommer det att finnas toaletter tillgängliga under din resa? Om inte, hur kan du lösa det vid behov?
  • Se över var närmaste sjukhus ligger på reseorten och ta reda på kontaktuppgifter dit.
  • Informera eventuellt nytt ressällskap om att du har IBD och berätta vad han/hon eventuellt kan hjälpa dig med under er resa.
  • Om du reser till länder där det är lätt att råka ut för matförgiftning, är det extra viktigt att tänka på handhygien och undvika att dricka lokalt vattenledningsvatten.
  • Eventuellt bör du vaccinera dig mot bakteriell tarminfektion med förebyggande drickvaccin, men absolut inte om du behandlas med vissa läkemedel, exempelvis högre dos av kortison, immundämpande läkemedel som azatioprin och metotrexat, eller TNF-hämmare.
  • Hör med din läkare om du kan få med antibiotika mot akut gastroenterit (plötslig inflammation/infektion i mag-tarmkanalen) med dig på din resa. Fråga också hur du märker symtom på detta och hur du ska dosera antibiotikan.

Kvinna som rider på en mans rygg.