Slemhinneläkning är målet

Målet vid behandling av ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom (CD) är inte längre bara att minska symtomen och dämpa inflammationen, utan målet är att slemhinnan i tarmen ska läka. Det här påverkar hela sjukdomsbilden.

Slemhinneläkning innebär att man inte kan se någon sjukdomsaktivitet vid endoskopi eller annan undersökning av tarmslemhinnan. Det kan fortfarande finnas ärrvävnad i tarmen där såren läkt, men inflammationen är borta.

Slemhinneläkning kan kopplas till långvarig förbättring av sjukdomstillståndet, också utan medicinering med kortison, och minskat behov av sjukhusvård och kirurgi.

”…slemhinnan ska se normal ut när man tittar på den vid koloskopi. Det ska inte finnas några sår, utan den ska se läkt ut. Det är målet.”

Stefan Lindgren, läkare och professor emeritus i gastroenterologi

Läs hela artikeln med Stefan Lindgren

Definition av slemhinneläkning vid CD:

Frånvaro av sår.

Definition av slemhinneläkning vid UC:

Normala mönster av synliga blodkärl och frånvaro av synliga sår, erosion, aktiv vävnadsreparation, spontan blödning och rodnad. Ibland ingår också mått på inflammation i vävnaden.

Hur mår din slemhinna?

Du och din läkare kan på olika sätt hålla koll på sjukdomsaktiviteten i din tarm och hur din slemhinna mår. Det är viktigt även i perioder då du mår bättre.

 • Fråga din läkare om resultaten på dina prover, som:
  endoskopi

  Endoskopi

  kalprotektin i avforingen

  Kalprotektin i avföringen

 • Håll koll på hur din UC eller CD påverkar ditt liv med hjälp av ”Samtalsguiden”.
 • Håll löpande kontakt med din läkare så att han eller hon vet hur du mår.

Kalprotektin och IBD

Kalprotektin är ett protein som frisätts vid inflammation i tarmen. Förhöjd nivå av kalprotektin i avföringen är ett tecken på mer inflammation och ökad risk för skov. Men en normalisering av värdet är ett tecken på slemhinneläkning.

”Har man en kraftig inflammation i tarmen påverkas dessutom andra organsystem…Behandlar vi tarmsjukdomen blir även de problemen mindre uttalade. En läkt slemhinna ger därför stora vinster både för såväl individen och dess anhöriga, som för samhället.”

Stefan Lindgren, läkare och professor emeritus i gastroenterologi

Läs hela artikeln med Stefan Lindgren