Ulcerös kolit (UC)

UC är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom där kroppens immunförsvar angriper den egna tarmslemhinnan i änd- och tjocktarm.

Vanliga symtom vid UC är diarré med blod och slem i avföringen, smärtor i nedre vänstra delen av magen som försvinner vid tarmtömning, försämrad matlust och ibland även viktminskning.

Typiskt för UC är att symtomen varierar över tid, där sämre perioder (skov) följs av perioder då man inte märker så mycket av symtomen.

Ulcerös kolit är vid sidan av Crohns sjukdom den vanligaste kroniska inflammatoriska tarmsjukdomen i Sverige. Varje år nyinsjuknar ca 1000 personer, där ungefär lika många kvinnor som män drabbas. Vanligtvis insjuknar man vid en ålder mellan 15–35 år men även små barn och äldre får sjukdomen. Drygt 30 000 personer i Sverige lever med UC.

Sjukdomen kommer oftast smygande vilket gör att det ibland dröjer innan man får sin diagnos fastställd.

Orsaken till UC är ännu inte känd, men man vet att sjukdomen delvis är ärftlig. Det finns även faktorer i omgivningen som kan påverka risken att få UC.

UC kan behandlas med olika läkemedel som gör att symtomen helt eller delvis försvinner. Det är även vanligt att man får behandling för att förebygga nya sjukdomsperioder.