Tekniken som ger dig bättre möjlighet att hålla koll på din sjukdom

IBD Home – ökar friheten för dig med inflammatorisk tarmsjukdom

IBD Home är en mobilbaserad tjänst som snabbt ger dig information om inflammationsgraden i din tarm.

Med IBD Home kan du svara på symtomfrågor och göra det kalprotektintest* du tidigare behövde göra på din mottagning, hemma i lugn och ro. Resultatet från testet får du direkt i din mobil inom några timmar. I mobilen kan du också ta del av dina tidigare resultat i form av en graf samt tidigare besvarade symtomfrågor.

Resultatet från test och frågor hjälper dig att hålla koll på den aktuella sjukdomsaktiviteten i din tarm, samtidigt som informationen skickas vidare både till din vårdgivare och kvalitetsregistret SWIBREG.

Det betyder att din läkare får ett bättre underlag för att kunna ge dig en optimal behandling och förhoppningsvis att du kommer känna dig mer delaktig i din vård och mindre stressad över din IBD.

Olika landsting har kommit olika långt med införandet av IBD Home. Vill du veta mer om IBD Home och hur du kan få bättre koll på din sjukdom med hjälp av din mobil, prata med din läkare!

*Kalprotektin är ett protein som produceras vid inflammation i tarmen. Kalprotektin i avföringen är en känslig markör för att påvisa aktiv inflammation i mag-tarmkanalen. Kalprotektinvärdet höjs ofta innan symtom uppstår och kan därför användas för att förutse risken för sjukdomsskov, men även för att följa sjukdomens utveckling över tid. 

1177 – symtomfrågor för ökad vårdkvalitet

1177 Vårdguiden är en annan digital tjänst där du regelbundet besvarar olika symtomfrågor när det passar dig, direkt i din telefon, läsplatta eller dator.

Dina svar samlas in i kvalitetsregistret SWIBREG och ger din läkare ett bättre underlag för att kunna ge dig rätt vård och behandling, i rätt tid.

Är du intresserad av att besvara på symtomfrågor digitalt via 1177, prata med din vårdgivare.