Vad är orsaken till Crohn?

Den exakta orsaken till att man får Crohns sjukdom är ännu inte känd. Man vet dock att ärftlighet spelar en stor roll. Omkring 20 % av alla med Crohn har ett syskon, en förälder eller ett barn med någon form av inflammatorisk tarmsjukdom. Miljöfaktorer som virus, bakterier och levnadsvanor diskuteras också som orsak. Studier har till exempel visat att rökare löper dubbelt så stor risk att utveckla sjukdomen och att fortsatt rökning försämrar prognosen.

Man vet också att ett kroppseget protein kallat TNF (tumörnekrotisk faktor), spelar en nyckelroll i sjukdomsutvecklingen. Normalt hjälper proteinet kroppens immunförsvar att bekämpa virus och bakterier, men vid Crohns sjukdom leder immunförsvarets aktivitet till en överproduktion av TNF, vilket i sin tur ger upphov till en lokal inflammation i tarmen.