Vad är orsaken till CD?

Den exakta orsaken till att man får Crohns sjukdom (CD) är ännu inte känd. Man vet dock att ärftlighet spelar en stor roll. Omkring 20 procent av alla med CD har ett syskon, en förälder eller ett barn med någon form av inflammatorisk tarmsjukdom. Miljöfaktorer som virus, bakterier och levnadsvanor diskuteras också som orsak. Studier har till exempel visat att rökare löper dubbelt så stor risk att utveckla sjukdomen och att fortsatt rökning försämrar prognosen.

Man vet också att kroppsegna proteiner som JAK (januskinas), IL-23 (interleukin-23) och TNF (tumörnekrosfaktor), spelar en nyckelroll i sjukdomsutvecklingen.