Kirurgiska ingrepp, operation

Kirurgi är fortfarande ett viktigt komplement och ibland även ett alternativ till medicinsk behandling vid såväl Crohns sjukdom som ulcerös kolit.

Idag är det dock ovanligt att behöva opereras så att man får en stomi för resten av livet. Innan ett beslut om kirurgi tas, eller där en operation är ett likvärdigt alternativ till medicinsk behandling, kommer du och din läkare att diskutera de olika metodernas för- och nackdelar.

Kirurgi blir oftast aktuell vid komplikationer till sjukdomen, då den medicinska behandlingen inte ger tillräckligt bra effekt eller i vissa fall vid cellförändringar för att förebygga utvecklingen av cancer i tarmen.