Vågar man skaffa barn om man har IBD?

Det är fullt möjligt att bli gravid för den som har IBD även om fruktsamheten är något nedsatt. Om man är medveten om att en viss ärftlighet råder för inflammatoriska tarmsjukdomar får man själv göra bedömningen om man vill skaffa barn.

Idag finns god kunskap om sjukdomen, och som mamma eller pappa med IBD är man med säkerhet extra vaksam på symtom hos sitt barn. När du har bestämt dig för att du vill bli gravid, ska du alltid diskutera frågan med din läkare och få råd som passar just dig. Men det är du själv som bestämmer över ditt liv.

Säkerhetsaspekter vid graviditet

  • Om du har en inflammatorisk tarmsjukdom bör du prata med ditt IBD-team redan före en planerad graviditet.
  • Försäkra dig om att få erfaren personal om du ska göra rektoskopi eller koloskopi under graviditeten. Tala om för sjukvårdspersonalen att du är gravid. Gastroenterolog Perjohan Lindfors rekommenderar dessutom att du går på specialistmödravården när du är gravid.
  • För att undvika missfall bör du undvika onormal påverkan på tarmen, exempelvis tarmrengöringsmedel och röntgenundersökningar.
  • Vissa läkemedel är kontraindicerade om man vill bli gravid.

Preventivmedel kan påverkas av IBD

Hormonella preventivmedel, som till exempel p-piller, kan störas av inflammatoriska tarmsjukdomar. Tarmen kan nämligen ha svårt att ta upp preparaten på grund av inflammationen. Det kan resultera i att preventivmedlets effekt minskar och att man kan få blödningsrubbningar. Som tur är finns många andra preventivmedelssorter, hör med din läkare eller barnmorska om vad som passar dig bäst.

Män kan bli tillfälligt infertila

Män med IBD som behandlas med mediciner som innehåller sulfa, kan bli tillfälligt infertila och därmed få svårt att skaffa barn. Om du är man, har IBD och planerar att skaffa barn, se till att ditt behandlingsalternativ är sulfafritt. Då du avslutar behandling med sulfa återgår spermieproduktionen till normal nivå efter cirka tre månader. Det finns även mediciner du ska undvika om du planerar att skaffa barn, t.ex. metotrexat. Är du osäker, diskutera alltid med din behandlande läkare.

Barn med IBD

Risken att få en inflammatorisk tarmsjukdom ökar om sjukdomen finns i släkten, men risken för att den ska gå i arv från föräldrar till barn är ändå relativt liten. Antalet barn som får IBD har ökat de senaste åren och genomsnittsåldern för diagnos hos barn med IBD är 12 år. Symtomen för IBD hos barn är samma som för vuxna, det vill säga:

  • Magsmärta
  • Återkommande diarréer
  • Viktminskning
  • Dålig aptit
  • Trötthet

Sen pubertet kan bero på IBD

Vad man bör vara speciellt uppmärksam med är när barn växer dåligt och kommer in i puberteten sent. Om orsaken är IBD beror den sämre tillväxten på att tarmen är skadad av inflammationen och därför inte kan ta upp näringsämnen. Det är därför viktigt att barn med inflammatorisk tarmsjukdom får tillräckligt med näring och kalorier, antingen genom mat som de lättare tolererar eller också genom energi- och näringstillskott. Idag finns många färdigblandade näringsdrycker som kan köpas på apotek eller skrivas ut på livsmedelsanvisning av läkare eller dietist.

Extra tillskott av vitaminer och mineraler kan också behövas, beroende på vilken del av tarmen som är påverkad av sjukdomen. Om barn med IBD får akut skov kan det vara nödvändigt att förbättra näringsnivån genom sondmatning eller intravenöst dropp under en kortare period.