Inflammatoriska tarmsjukdomar

IBD är en förkortning av engelskans Inflammatory Bowel Disease. På svenska kallar vi IBD för inflammatorisk tarmsjukdom, men IBD är ett samlingsnamn för flera typer av kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar. De tre vanligaste är Crohns sjukdom, ulcerös kolit (UC) och mikroskopisk kolit. 
Mellan 0,5 och 1 procent av Sveriges befolkning lider av någon form av inflammatorisk tarmsjukdom.

Ihållande problem med mage och tarm, i kombination med långvarig och återkommande diarré kan vara tidiga tecken på en inflammatorisk tarmsjukdom.

Symtomen uppträder dessutom i skov, vilket kan liknas vid perioder då besvären är mer påtagliga. Exakt vad som utlöser ett skov är ännu inte medicinskt klarlagt, även om många drabbade kan lämna utförliga personliga berättelser.

Vad som orsakar IBD är fortfarande okänt, men idag finns effektiv behandling. På den här sidan kan du läsa om vad som, lite mer specifikt, utmärker sjukdomarna Crohns och ulcerös kolit.

Viktigt att veta!

Magont, diarré och andra tarmbesvär kan ha en rad olika orsaker. 
Har du symtom som du funderar över, börja med att läsa den information som finns här på sajten. Kan du identifiera dig med de symtom som beskrivs för respektive sjukdom, kontakta en läkare. Men oroa dig inte i onödan innan du fått klara besked. Symtom från mage och tarm behöver inte alltid ha med IBD att göra.