Kontakt

För frågor om våra läkemedel maila till info@abbvie.se.

AbbVie AB
Postadress: Box 1523, 171 29 Solna
Besöksadress: Hemvärnsgatan 9, Solna

Tel vx: 08-684 446 00
Fax: 08-684 446 99