Andra sjukdomar

Andra mag-tarmrelaterade sjukdomar

Långt ifrån alla symtom från mage och tarm har med IBD att göra. Här kan du läsa om andra sjukdomar som kan ge upphov till liknande besvär.

Colon irritabile
Colon irritabile kan översättas med känslig tarm, med symtom som gaser, smärta och oregelbundna avföringsvanor. Man kan också säga tarmbesvär eller IBS (irritable bowel syndrome). Colon irritabile är inte en inflammatorisk tarmsjukdom, den smittar inte och kan heller inte utvecklas till cancer eller något annat allvarligt. Sjukdomen är vanligare bland kvinnor och börjar oftast i 30- till 40-årsåldern.

Laktosintolerans
Laktosintolerans innebär att man är överkänslig – men inte allergisk – mot mjölksocker/laktos, som finns i mjölk. Tarmen kan inte bryta ner mjölksockret, utan det blir istället jäst av bakterierna i tarmen. Vanliga symtom är gaser, diarré och magont. Laktosintolerans är ofarligt och ger inga följdsjukdomar. Besvären kan upplevas som obehagliga, men kan oftast undvikas om man minskar mängden laktoshaltiga produkter i maten.

Tarminfektioner
Tarminfektioner kan orsakas av bakterier, virus eller parasiter. Infektioner som kan uppstå av otjänliga livsmedel är salmonella, shigella, campylobacter, yersinia, amöba och giardia. För dessa åkommor råder anmälningsskyldighet, dvs. den klinik som ställer diagnosen måste få upplysning om vad den drabbade har ätit för mat dagarna innan.

Malabsorption
Malabsorption är ett allmänt namn för nedsatt förmåga att ta upp specifika näringsämnen från tarmen, exempelvis laktos (mjölksocker). Hit hör också Whipples sjukdom som karakteriseras av fettansamlingar i tunntarmen.

Glutenintolerans
Glutenintolerans kallas även celiaki, en sjukdom som innebär att man får symtom av det gluten som finns i vetemjöl, råg och korn. Förutsättningen för att sjukdomen ska bryta ut är att man intar en kost som innehåller gluten. Det finns också en ärftlig tendens. Tarmslemhinnans funktion kan normaliseras och underhållas med en kost utan gluten.

Divertikulit
Inflammation i tarmen kan uppstå i tarmveck och fickor, s. k. divertiklar. Därav namnet på sjukdomen divertikulit. Divertiklar förekommer i västvärlden hos en stor del av befolkningen över 40 års ålder och ökar med stigande ålder. Det kan finnas ett samband mellan fiberfattig kost och divertikelbildning, men det är inte säkerställt. Divertikulit medicineras inte som en inflammatorisk tarmsjukdom.

Läkemedel
En biverkan av vissa läkemedel kan vara besvär från mag-tarmkanalen, direkt eller indirekt, som t.ex. diarré eller förstoppning. Smärta som vid tarmvred, kan också vara en bieffekt.

Cancer
Även cancer kan drabba mag-tarmkanalen, framför allt hos äldre personer. Tjocktarms- eller ändtarmscancer drabbar cirka 5 000 personer varje år, vilket gör den till den tredje vanligaste cancerformen.

Andra symtom
Ibland kan IBD även kopplas till andra symtom och sjukdomar i kroppen. Det brukar kallas extraintestinala manifestationer och betyder ungefär, symtom utanför tarmen. Till dessa räknas:

  • Hudproblem 
  • Ryggont
  • Ledvärk
  • Ögonproblem
  • Problem med gallgångarna, gallsten och njursten
  • Leverproblem
  • Benskörhet