Diagnos av Crohn

Mer än 750 personer får diagnosen Crohns sjukdom i Sverige varje år.

Om läkaren misstänker att du har Crohn kommer du att få tarmen undersökt. Detta gör man genom så kallad rektoskopi och/eller koloskopi där man undersöker ändtarmen respektive tjocktarmens insida med hjälp av en smal och böjlig slang. Genom slangen kan man se hur tarmen ser ut och ta vävnadsprov som visar om tarmen är inflammerad. Många gånger kombinerar man detta med blod- och avföringsprover.

Inflammatoriska förändringar och förträngningar kan även upptäckas genom att mag-tarmkanalen röntgas med kontrastmedel.

Många drabbade upplever att det tog lång tid från de första sjukdomstecknen tills de fick sin diagnos. Det kan bero på att symtomen ofta kommer smygande. Har du symtom som du misstänker beror på Crohns sjukdom, kontakta en läkare. För att få rätt behandling är det alltid bättre att veta.

Viktigt att veta!

I vissa fall kan det vara omöjligt att skilja Crohns sjukdom från ulcerös kolit. Detta gäller de fall där inflammationen enbart omfattar tjocktarmen (vilket alltid är fallet med ulcerös kolit och omfattar 1/3 av fallen av Crohns sjukdom). Hos 10 % av dem som har en inflammation i tjocktarmen går det därför inte att avgöra om det rör sig om Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. Dessa fall kallas ofta för obestämbar kolit.