Diagnos av CD

Mer än 750 personer får diagnosen Crohns sjukdom (CD) i Sverige varje år.

Om läkaren misstänker att du har CD kommer du att få tarmen undersökt. Detta gör man genom så kallad rektoskopi och/eller koloskopi där man undersöker ändtarmen respektive tjocktarmens insida med hjälp av en smal och böjlig slang. Genom slangen kan man se hur tarmen ser ut och ta vävnadsprov som visar om tarmen är inflammerad. Många gånger kombinerar man detta med blod- och avföringsprover.

Inflammatoriska förändringar och förträngningar kan även upptäckas genom att mag-tarmkanalen röntgas med kontrastmedel.

Många drabbade upplever att det tog lång tid från de första sjukdomstecknen tills de fick sin diagnos. Det kan bero på att symtomen ofta kommer smygande. Har du symtom som du misstänker beror på CD, kontakta en läkare. Får du rätt diagnos kan du också få rätt behandling.

Viktigt att veta!

I vissa fall kan det vara omöjligt att skilja Crohns sjukdom (CD) från ulcerös kolit (UC). Detta gäller de fall där inflammationen enbart omfattar tjocktarmen (vilket alltid är fallet vid UC och omfattar 1/3 av fallen vid CD). Hos 10 procent av dem som har inflammation i tjocktarmen går det därför inte att avgöra om det rör sig om CD eller UC. Dessa fall kallas ofta för obestämbar kolit.