Namnet bakom sjukdomen

Redan i medicinsk litteratur från 1700-talet kan man hitta beskrivningar som stämmer överens med den sjukdom vi idag kallar för Crohns sjukdom (CD). Patologen Morgagni beskrev till exempel de typiska förändringarna i tarmen år 1761.

År 1932 sammanställde den amerikanska patologen Burril B. Crohn (1884–1983) för första gången den fullständiga histologiska och kliniska bilden för sjukdomen, det vill säga hur tarmvävnaden ser ut i mikroskop och hur sjukdomen yttrar sig i övrigt. Doktor Crohn anses därför vara ”upptäckaren” av sjukdomen som senare fick hans namn, Crohn’s disease (CD). Med i arbetet fanns även Crohns kollegor Ginzburg och Oppenheimer, som också förekommer som namn på sjukdomen.

Det korrekta svenska namnet är Crohns sjukdom. Det förekommer dock många felplaceringar av h:et i namnet, möjligen därför att man lärt sig stava till “chronic”, som på engelska betyder kronisk. Många stavningsvarianter kan förekomma, men alla avser samma sjukdom. Här är sjukdomens namn på några olika språk.

  • Svenska: Crohns sjukdom
  • Engelska: Crohn’s disease
  • Tyska: Morbus Crohn
  • Danska: Crohns sygdom
  • Norska: Crohns sykdom
  • Spanska: Enfermedad de Crohn
  • Franska: Maladie de Crohn
  • Italienska: Morbo di Crohn

Crohns sjukdom kallas också för ”terminal ileit” eller ”regional enterit”. (Ileum = nederdelen av tunntarmen, enterit = tarm.) Ett annat namn är ”granulomatös enterokolit”, som har sitt ursprung från den typiska histologiska bilden av tarmslemhinnan i mikroskop. Där ser man så kallade granulombildningar (inflöde av blodceller som ger en typisk vävnadsreaktion).