Behandling av UC

Ulcerös kolit (UC) kan behandlas med olika läkemedel som gör att symtomen helt eller delvis försvinner. Det är även vanligt att man får behandling för att förebygga nya sjukdomsperioder. Kosten är en annan viktig del för att leva ett bra liv med sjukdomen, som ibland även kan kräva kirurgiska ingrepp.

Behandlingens effekt

Sjukdomens svårighetsgrad har stor betydelse för valet av behandling. Ett enkelt och kliniskt användbart sätt att bedöma svårighetsgraden av sjukdomen och för att kunna följa behandlingens effekt är Mayo score, en internationellt erkänd poängskala där man bedömer hälsotillståndet för personer med UC. De fyra parametrarna som bedöms är:

  • Antalet avföringar överstigande patientens normala nivå
  • Blod i avföringen
  • Endoskopisk bild
  • Läkarens övergripande bedömning av sjukdomsaktiviteten