Behandling

Målet vid behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar är att dämpa inflammationen, förebygga skov och att slemhinnan i tarmen ska läka. Vilken behandling som sätts in beror på sjukdomens svårighetsgrad och var i tarmen inflammationen finns.

Här kan du läsa mer om hur olika läkemedel, kost samt kirurgiska ingrepp används för att lindra symtomen och minska risken för återfall.

”Tidigare behandlade vi med kortison. Så länge patienten mådde bättre var alla nöjda. Därefter började man sträva efter att få inflammationen att lägga sig. Numera vill vi också att tarmslemhinnan ska se normal ut.”

Stefan Lindgren, läkare och professor emeritus i gastroenterologi

Läs hela artikeln med Stefan Lindgren