Behandling

Målet med all behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar är att minska inflammationen och förebygga nya skov. Vilken behandling som sätts in beror på sjukdomens svårighetsgrad och var i tarmen inflammationen finns.

Här kan du läsa mer om hur olika läkemedel, kost samt kirurgiska ingrepp används för att lindra symtomen och minska risken för återfall.