Diagnos av UC

Om läkaren misstänker att du har ulcerös kolit (UC) kan diagnosen bekräftas genom en utredning av tarmen. Det görs med hjälp av koloskopi.

Koloskopi innebär att man med en mjuk och böjlig slang undersöker ändtarmen och tjocktarmens insida. Genom slangen kan man se hur tarmen ser ut och ta vävnadsprover som visar om tarmen är inflammerad. Många gånger kombinerar man detta med blod- och avföringsprover.

Inflammatorisk aktivitet och förändringar kan även upptäckas då mag- tarmkanalen röntgas med kontrastmedel.

Många med UC upplever att det tog lång tid från första sjukdomstecknet tills det att de fick diagnosen. Det kan bero på att symtomen ofta kommer smygande. Tycker du att symtomen stämmer in på dig, kontakta en läkare. Får du rätt diagnos kan du också få rätt behandling.

Viktigt att veta!

I vissa fall kan det vara omöjligt att skilja ulcerös kolit (UC) från Crohns sjukdom (CD). Detta gäller de fall där inflammationen enbart omfattar tjocktarmen (vilket alltid är fallet vid UC och omfattar 1/3 av fallen vid CD). Hos 10 procent av dem som har en inflammation i tjocktarmen går det därför inte att avgöra om det rör sig om UC eller CD. Dessa fall kallas ofta för obestämbar kolit.