Magen mår bäst av ett lagom tempo

Många som har IBD upplever att mag-tarmproblemen förvärras vid stress. Kanske får man diarré oftare eller märker på andra sätt att magen reagerar. För att minska besvären från din sjukdom kan du ta reda på mer om vad stress är, vad den innebär för just dig och hur du bättre kan hantera stressen.

När vi upplever stress reagerar kroppen med att försvara sig mot det verkliga eller inbillade hotet. Vi slår på alarmsystemet. Kroppen gör sig redo för försvar, vi får ökad puls, högre blodtryck och andas snabbare. Musklerna blir spända och immunförsvaret aktiveras, kroppen fördelar en större del av blodet ut till musklerna på bekostnad av mag-tarmsystemet, och matsmältningen blir därför sämre. Allt detta är negativt för den som har en inflammatorisk tarmsjukdom.

Vilda djur och överfulla mailboxar, hot som skapar stress

Kroppens stressreaktion är något som finns nedärvt i våra gener. På stenåldern fyllde reaktionen en viktig roll, det var bara de människor som snabbt kunde reagera på ett farligt hot, till exempel ett anfallande djur eller en eldsvåda, som överlevde. Idag har vi kvar kroppens snabba reaktion på fara, men istället för ett vilt djur är det kanske ett svårt prov i skolan eller problematiska relationer som stressar oss. Kroppen reagerar på samma sätt och får vi inte utlopp för stressreaktionen så att pressen sänks, kan vi må dåligt och med tiden utveckla sjukdomar som orsakas eller förvärras av stress.

Symtom på stress

Vi reagerar individuellt på stress så det är svårt att generalisera över stressymtom. Här är några varningssignaler:

 • Svårt att somna eller orolig sömn
 • Huvudvärk och migrän
 • Magont, diarréer eller förstoppning
 • Nedstämdhet, sorgsenhet, en känsla av att vilja ge upp
 • Oro, ångest
 • Svårt att koncentrera sig, t.ex. svårt att sitta still och läsa en bok eller se en film
 • Svårt att minnas saker, känsla av att ”tappa bort småsaker ur minnet”
 • Irritation, otålighet (även över småsaker)
 • Hjärtklappning

Om vi upplever långvarig stress utan möjlighet till återhämtning kan vi må dåligt och till och med bli sjuka.

Vad som upplevs som stress är väldigt individuellt och gränsen mellan att se en situation som en utmaning eller ett hot kan ibland vara hårfin. Därför gäller det att upptäcka vad som triggar igång och får just dig att gå över gränsen. För dig som har IBD är detta extra viktigt att identifiera.

Leende kvinna med röd mössa

Stresshantering

Att aktivt jobba med din stresshantering kan vara viktigt om du har en inflammatorisk tarmsjukdom. När du har identifierat dina stressituationer och hur du brukar reagera kan följande tips hjälpa. Kom ihåg att allt inte fungerar för alla. Låt inte din stresshantering bli ett stressmoment i sig. Välj ut någon eller några punkter som passar dig och din egen sjukdom.

 • Stresshantering kan vara att fördela sin tid. Försök se till att arbete och högt tempo balanseras av vila och återhämtning. Du orkar med stress i kortare perioder om du får ta igen dig.
 • Stresshantering kan vara att säga nej, ibland även till bra kompisar.
 • Stresshantering kan vara att lyssna på kroppen och bromsa dåliga signaler i tid.
 • Stresshantering kan vara att sänka kraven på sig själv, i skolan, på jobbet och hemma. Kan du ta det lugnare? Försök att lägga in mer pauser, gå hem tidigare eller ta sovmorgon någon gång i veckan. Pröva och se, du kan bli mer effektiv när du väl jobbar och orka vara på topp när det verkligen gäller.
 • Stresshantering kan vara att motionera mera, fysisk aktivitet motverkar stress. Hitta en motionsform som passar dig. Kanske är lugnare varianter som yoga och pilates att föredra framför aerobics eller tuffa sporter? Eller fungerar en promenad lika bra?
 • Stresshantering kan vara att jobba med sina tankar och sitt sätt att se på situationer. Ofta är det inte så farligt som man kan tro, men kroppen blir lika stressad av inbillade som verkliga hot. Här kan KBT (kognitiv beteendeterapi) vara en bra hjälp, idag finns till exempel många bra självhjälpsböcker skrivna av KBT-terapeuter. Fråga på ett bibliotek eller i en bokhandel.
 • Stresshantering kan vara att tänka på hur du andas. Du kan pröva att räkna dina andetag och andas djupt då du känner dig stressad. Det är lättare att slappna av om du andas med djupare andetag med magen istället för snabba andetag i bröstkorgen. På så sätt ”lurar” du kroppen att koppla av.
 • Välj ut ett ”superknep” att ta till när du är som mest stressad. Vad funkar för just dig? Att träna, promenera, ta ett varmt bad, läsa en bok eller prata av dig med vän?