Finns det något jag kan göra för att förebygga sjukdomen för mina barn?