Finns det ett samband mellan inflammerad gom och Crohns sjukdom?