Är det känt att råa skaldjur kan ge upphov till skov?