Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Påverkar snusning Crohns sjukdom?

Kan man snusa om man har Crohns sjukdom? Om inte, varför? Tacksam för svar!

Lisa


Hej Lisa
Det finns starka samband mellan en debut/försämring/mer svårbehandlad inflammation vid Crohns sjukdom om man samtidigt röker. Därför rekommenderar vi alltid patienter med Crohn att inte röka.

När det gäller snusning så har en studie visat att enbart snusning till skillnad mot rökning inte ökar risken att få Crohns sjukdom. Samtidig rökning och snusning ökade dock risken att få Crohns sjukdom mer än enbart rökning.

Det är däremot inte studerat om snusning försämrar Crohns sjukdom om man redan är sjuk.
Då det handlar om tobak i båda fallen så kan man misstänka att det finns en negativ effekt på inflammationen om man redan har Crohns sjukdom och snusar, men detta samband är således inte vetenskapligt bevisat

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog