Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Finns risk för cancer?

Jag är 40 år och har Crohns sjukdom sedan tio år tillbaka. Har inte haft speciellt mycket bekymmer från tarmen senaste åren, däremot ibland från leder och ögon. Jag oroar mig ofta för att jag genom min Crohnsjukdom ska drabbas av cancer i tarmen. Hur vanligt är detta, och kan jag göra något för att förebygga? Numera lämnar jag ofta avföringsprov i stället för att göra koloskopi. Är detta lika rättvisande?


Hej
Det är framför allt vid ulcerös colit som det finns en ökad risk för tumör i tjocktarmen. Riskökningen kommer efter 8-10 års sjukdom och finns framförallt hos dem som har haft inflammation i större delen av tjocktarmen. Genom den ökade risken rekommenderas "övervakningskoloskopi" vart annat till vart tredje år. Man tittar då igenom tjocktarmen och tar prover på slemhinnan för mikroskopisk undersökning med målet att hitta "tidiga" cellförändringar innan tumör har uppstått. Om sådana förändringar påträffas kan man "i förebyggande syfte" operera bort tjocktarmen. Vad gäller Crohns sjukdom så finns det också en liten ökad risk för utveckling av tumör i tjocktarmen, men det gäller de som haft utbredd Crohninflammation i just tjocktarmen. Jag tycker att du ska prata med din doktor för att klargöra hur just din riskprofil ser ut. Om du hör till en grupp med ökad risk bör du genomgå regelbundna "övervakningskoloskopier". Avföringsprover kan inte ersätta "övervakningskoloskopier" om man hör till en riskgrupp.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog