Ställ en fråga

Vill du ha ett personligt svar på en fråga som rör inflammatorisk tarmsjukdom som t ex Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, kan du här ställa en fråga och få svar från någon av våra fyra experter. Svar på din fråga får du inom cirka 3 veckor. Var beredd på att din fråga kan komma att publiceras om den bedöms vara av allmänt intresse.

Ställ en fråga

Har inflammation i bukspottkörteln något samband med Crohns sjukdom?

Jag undrar om inflammation i bukspottkörteln, eller gångarna från den, kan vara associerad med Crohns sjukdom? Och om den är det, kan en sådan inflammation uppstå utan att tarmen är inflammerad?

Ulrika


Hej Ulrika,
Flera olika sjukdomar som har att göra med vårt immunsystem kan ha en koppling till bukspottkörtelinflammation. Crohns sjukdom är ett sådant exempel. Crohns sjukdom är dock en mycket ovanlig orsak till bukspottkörtelinflammation. Behandling för Crohns sjukdom med azatioprin kan också vara en orsak till bukspottkörtelinflammation. Inflammationen kan uppkomma trots att man inte för tillfället har aktiv inflammation i tarmen.

Med vänlig hälsning
Perjohan Lindfors
Gastroenterolog