Välkommen!

Inflammatorisk tarmsjukdom (Inflammatory Bowel Disease, IBD) är ett samlingsnamn för sjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit (UC). Gemensamt för de båda sjukdomarna är att de flesta idag kan leva ett bra liv med rätt behandling.

Crohns sjukdom

Crohns sjukdom är en kronisk, inflammatorisk tarmsjukdom där kroppens immunförsvar angriper den egna tarmslemhinnan i tunn- och tjocktarm, men hela magtarmkanalen kan drabbas.

Ulcerös kolit (UC)

Ulcerös kolit är en kronisk, inflammatorisk tarmsjukdom där kroppens immunförsvar angriper den egna tarmslemhinnan i änd- och tjocktarmen.

Unga Magar

Unga Magar är ett nätverk för unga vuxna med mag- och tarmproblem. Här kan du läsa om de olika aktiviteter man bedriver och hur du kommer i kontakt med dem och andra i samma situation som du.

Frågor och svar om IBD

Här kan du ta del av svaren på några vanliga frågor om IBD.

SEHUG170467