Välkommen!

Inflammatorisk tarmsjukdom (Inflammatory Bowel Disease, IBD) är ett samlingsnamn för sjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit (UC). Gemensamt för de båda sjukdomarna är att de flesta idag kan leva ett bra liv med rätt behandling.

Crohns sjukdom

Vid Crohns sjukdom kan hela magtarmkanalen drabbas men vanligast är tunntarm och tjocktarm.

Ulcerös kolit (UC)

Ulcerös kolit drabbar änd- och tjocktarm och orsakar sår i tjocktarmens slemhinna.

IBD till låns

I syfte att synliggöra hur vardagen ser ut för den som lever med IBD har Mag- och tarmförbundet i samarbete med AbbVie tagit fram fem filmer där vi får följa friska personer som får prova på hur det är att leva med IBD för en dag. Se filmerna här.

Frågor och svar om IBD

Här kan du ta del av svaren på några vanliga frågor om IBD.

SEHUG160042a