IBD Home

Ny mobiltjänst ökar friheten för personer med inflammatoriska tarmsjukdomar

I ett samarbete med AbbVie och vården har Telia utvecklat IBD Home, en mobilbaserad tjänst för att underlätta vardagen för personer som lever med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.

Med IBD Home kan patienten själv göra en bedömning av sina symtom och mäta inflammationsgraden* i sin tarm med hjälp av en smartphone och ett hembaserat test. Testet ger patienten snabb och tillförlitlig information om sin aktuella sjukdomsaktivitet, samtidigt som läkaren får ett bättre underlag för att kunna ge rätt patient, rätt omhändertagande, vid rätt tid.

Eftersom olika landsting har kommit olika långt med implementeringen av programmet, bör du ta reda på var i processen ditt landsting befinner sig. Kontakta din AbbVie-representant om du har frågor eller hör av dig till Telia på telia.se/healthcare.

*Kalprotektin är ett protein som produceras vid inflammation i tarmen. Kalprotektin i avföringen är en känslig markör för att påvisa aktiv inflammation i mag-tarmkanalen. Kalprotektinvärdet höjs ofta innan symtom uppstår och kan därför användas för att förutse risken för sjukdomsskov, men även för att följa sjukdomens utveckling över tid.