Stolta Magar – en ungdomsorganisation för bråkiga magar

Stolta Magar är en ideell organisation som arbetar för att förbättra livet för barn, ungdomar och unga vuxna med alla sorters mag- och tarmbesvär. Tillsammans med drabbade, anhöriga och vänner, arbetar de för att väcka debatt och skapa uppmärksamhet kring de situationer unga människor ställs inför när de lever med en kronisk sjukdom. Stolta Magar vill även skapa möjligheter för unga att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper till andra i liknande situationer, samt skapa fysiska mötesplatser där det finns utrymme att vara den man är – både med och utan sjukdom och besvär.

Här kan du läsa mer om Stolta Magar och deras arbete:

www.stoltamagar.se

Stolta Magar på Facebook

Stolta Magar på Instagram