Håll koll på din IBD – med hjälp av din telefon och IBD Home

IBD Home – ökar friheten för dig med inflammatorisk tarmsjukdom

IBD Home är en mobilbaserad tjänst som ger dig snabbare information om inflammationsgraden i din tarm.

Med IBD Home kan du svara på symtomfrågor och göra det kalprotektintest* du tidigare behövde göra på din mottagning, hemma i lugn och ro.

Resultatet från test och frågor ger dig svar på den aktuella sjukdomsaktiviteten i din tarm, samtidigt som informationen skickas vidare till din vårdgivare.

Det betyder att din läkare får ett bättre underlag för att kunna ge dig en optimal behandling och förhoppningsvis att du kommer känna en större kontroll och mindre stress över din IBD.

Olika landsting har kommit olika långt med införandet av IBD Home. Vill du veta mer om IBD Home och hur du kan få bättre koll på din sjukdom med hjälp av din mobil, prata med din läkare!

*Kalprotektin är ett protein som produceras vid inflammation i tarmen. Kalprotektin i avföringen är en känslig markör för att påvisa aktiv inflammation i mag-tarmkanalen. Kalprotektinvärdet höjs ofta innan symtom uppstår och kan därför användas för att förutse risken för sjukdomsskov, men även för att följa sjukdomens utveckling över tid.