Vid Crohns debut, påverkar min ålder sjukdomsförloppet?