Vad kan mina problem med ett tryck i ändtarmen bero på?