Om första utlåtandet är att tarmslemhinnan ser normal ut, kan biopsierna visa Crohns?