Kan man äta naturmedicin som innehåller johannesört (tex hypermin), samtidigt som man äter azatioprin?