Kan jag fortsätta sola med Crohns och medicinering med azatioprin?