Hur vanligt är det att man ger typ betametason i en korttidstrappa?