Har vi som har Crohn lättare att få cancer i magen?