Har mina luftvägsinfektioner med min behandling att göra?