Finns det något samband mellan polyneuropati och Crohns?