Beror led- och muskelbesvär på medicinen eller på sjukdomen?