Är mina symtom ett resultat av stress eller ett skov?